1a. KONTAKT
      Hälsning
 
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.  

Intensivt kontakt- beteende mot test ledaren, kan hoppa och gnälla

 

1

2

3

4

5