1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
      Hälsning
 
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontakt- beteende mot test ledaren, kan hoppa och gnälla

 

2a. LEK Leker ej. Leker ej, men visar intresse Leker- startar långsamt
men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar  snabbt, svår att bryta.

 

 

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT
     Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b.KONTAKT
     Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral

Följer med villigt Engagerar sig

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller

1c.KONTAKT
     Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren

Accepterar. Är neutral

Accepterar Svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a.LEK 1
     Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b.LEK 1
     Gripande

Griper ej

Griper ej. nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

2c.LEK 1
     Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

3a.JAKT (1:a)
     Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter
 

Startar eller springer långsamt Kan öka farten Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b.JAKT
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

3a.JAKT (2:a)
     Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt Kan öka farten Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b.JAKT
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

4.AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt och nosar

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a.AVST.LEK
     Intresse

Engageras ej av figuranten Ointresserad

Kontroll. avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök