Alnöitens Helly Hansen
 

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT
     Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b.KONTAKT
     Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral

Följer med villigt Engagerar sig

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller

1c.KONTAKT
     Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren

Accepterar. Är neutral

Accepterar Svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a.LEK 1
     Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b.LEK 1
     Gripande

Griper ej

Griper ej. nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

2c.LEK 1
     Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

3a.JAKT (1:a)
     Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter
 

Startar eller springer långsamt Kan öka farten Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3a.JAKT (2:a)
     Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt Kan öka farten Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b.JAKT  (1:a)
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

3b.JAKT  (2:a)
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek

4.AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt och nosar

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a.AVST.LEK
     Intresse

Engageras ej av figuranten Ointresserad

Kontroll. avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b.AVST.LEK
     Hot/agg.

Inga skall eller morrningar

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del

5c.AVST.LEK
     Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten Ointresserad

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet

Går fram när figuranten ger sig tillkänna

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d.AVST.LEK
     Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej

5e.AVST.LEK
     Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv fig

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a.ÖVERASKN.
     Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b.ÖVERASKN.
     Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c.ÖVERASKN.
     Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/ går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d.ÖVERASKN.
     Kvarstående
     rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e.ÖVERASKN.
     Kvarstående
     intresse

Inget intresse för overallen

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager

7a.LJUDKÄNSL.
     Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b.LJUDKÄNSL.
     Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

7d.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot skramlet Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager

8a.SPÖKEN
     Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b.SPÖKEN
     Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittat till mot spökena då och då

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet

8c.SPÖKEN
     Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d.SPÖKEN
     Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet

Går fram till spöket utan hjälp

8e.SPÖKEN
     Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a.LEK 2
     Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b.LEK 2
     Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

10.SKOTT

Visar ingen berördhet Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet  

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott

foton: Maria Danielsson

KONTAKT

 

AVSTÅNDSLEK

 

AVSTÅNDSLEK

 

ÖVERRSKNING

 

LJUDKÄNSLIGHET

 

SPÖKE

 

SPÖKE

 

SPÖKE