Tages Mh

 

Alnöitens James Herriot
 

1

2

3

4

5


1a.KONTAKT
     Hälsning

Avvisar
kontakt – morrning och/eller
bitförsök

Undviker kontakt –
skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt
– helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv
eller när föraren tar kontakt Balanserad

Intensivt
kontakt
beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla


1b.KONTAKT
     Samarbete

Följer ej med trots
upprepade försök att
locka

Följer med
motvilligt Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela
sträckan, neutral

Följer med villigt
Engagerar sig

Följer med
villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller


1c.KONTAKT
     Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar
sig
undan, söker stöd hos föraren

Accepterar. Är
neutral

Accepterar       Svarar
med kontaktbeteende

Accepterar.
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren


2a.LEK
1 Leklust

Leker ej

Leker ej men visar
intresse

Leker – startar
långsamt men
blir aktiv

Leker aktivt,
startar snabbt

Leker mycket
aktivt, startar mycket snabbt


2b.LEK 1
     Gripande

Griper ej

Griper ej. nosar
på föremålet

Griper försiktigt
eller nyper i föremålet

Griper direkt med
hela munnen

Griper direkt,
hugger föremålet


2c.LEK 1
     Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt,
släpper, håller, drar ej emot

Biter – drar emot,
släpper, tar om

Griper direkt med
hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med
hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper


3a.JAKT (1:a)
     Förföljande

Startar ej

Startar men
avbryter
 

Startar eller
springer
långsamt Kan
öka farten Fullföljer

Startar med hög
fart, målinriktad – bromsar in vid bytet

Startar direkt med
hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända


3a.JAKT (2:a)
     Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller
springer
långsamt Kan öka farten Fullföljer

Startar med hög
fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med
hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända


3b.JAKT (1:a)
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer
ej fram

Griper ej, nosar
på föremålet

Griper tveksamt
eller med tidsfördröjning

Griper direkt,
släpper

Griper direkt.
Behåller bytet i minst 3 sek


3b.JAKT
(2:a)
     Gripande

Nonchalerar bytet/springer
ej fram

Griper ej, nosar
på föremålet

Griper tveksamt
eller med

tidsfördröjning

Griper direkt,
släpper.

Griper direkt.
Behåller bytet i minst 3 sek


4.AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och
lugn – står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och
i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar

Är uppmärksam,
något orolig. Vandrar runt och nosar

Är orolig. Växlar
snabbt aktiviteter


5a.AVST.LEK
     Intresse

Engageras ej
av figuranten Ointresserad

Kontroll. avbrott
kan förekomma

Intresserad,
följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill
iväg. Enstaka startförsök

Mycket
intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök


5b.AVST.LEK
     Hot/agg.

Inga skall eller morrningar

Enstaka skall
och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall
och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar
hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del

Visar
hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del


5c.AVST.LEK
     Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten
Ointresserad

Går fram när
figuranten pratar eller bollar med föremålet

Går fram när
figuranten ger sig tillkänna

Går fram till
figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt
till figuranten utan hjälp


5d.AVST.LEK
     Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar
intresse

Leker, griper
försiktigt, släpper, drar ej emot

Griper direkt. Kan
släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt med
hela munnen. Drar emot, släpper ej


5e.AVST.LEK
     Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men
avbryter

Är aktiv med
figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med
figuranten. Intresse även mot passiv fig

Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek


6a.ÖVERASKN.
     Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och
stannar

Gör undanmanöver
utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5
meter


6b.ÖVERASKN.
     Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka
hotbeteenden

Visar flera
hotbeteenden under längre tid

Visar flera
hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden
och attacker som kan avslutas med bett


6c.ÖVERASKN.
     Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned
overallen/ går inte fram

Går fram när
föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden

Går fram till
overallen när föraren står bredvid

Går fram till
overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till
overallen utan hjälp


6d.ÖVERASKN.
     Kvarstående
     rädsla

Ingen tempo-
förändring eller
undanmanöver

Liten båge, eller
liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller
tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge eller
tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan
tillfällena

Visar stort mått
av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager


6e.ÖVERASKN.
     Kvarstående
     intresse

Inget intresse för overallen

Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid minst två
tillfällen

Biter i/lek mot
overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med
overallen vid två eller fler passager


7a.LJUDKÄNSL.
     Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och
stannar

Gör undanmanöver
utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5
meter


7b.LJUDKÄNSL.
     Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när
föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden

Går fram till
skramlet när föraren står bredvid

Går fram till
skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till
skramlet utan hjälp


7c.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     rädsla

Ingen tempoförändring eller
undanmanöver.

Liten båge eller
tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass

Båge eller
tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

Båge eller
tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan
tillfällena

Visar stort mått
av rädsla efter samtliga passager


7d.LJUDKÄNSL.
     Kvarstående
     intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp.
Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp.
Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot
skramlet Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med
skramlet vid två eller fler passager


8a.SPÖKEN
     Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka
hotbeteenden

Visar flera
hotbeteenden under längre tid

Visar flera
hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden
och flera attacker


8b.SPÖKEN
     Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget
intresse/
skärmar av sig

Tittat till mot
spökena då och då

Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under hela momentet


8c.SPÖKEN
     Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller
bredvid föraren

Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart
och kontroll

Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än
kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen


8d.SPÖKEN
     Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit
av
figurantens förklädnad

Går fram när
föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till
spöket när
föraren står bredvid

Går fram till
spöket när föraren gått halva avståndet

Går fram till
spöket utan hjälp


8e.SPÖKEN
     Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt
– helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt
när figurant bjuder

Tar kontakt själv
Balanserad

Intensivt
kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla


9a.LEK 2
     Leklust

Leker ej

Leker ej men visar
intresse

Leker – startar
långsamt men blir aktiv

Leker aktivt,
startar snabbt

Leker mycket
aktivt, startar mycket snabbt.


9b.LEK 2
     Gripande

Griper ej

Griper ej direkt,
nosar först på föremålet

Griper försiktigt
eller nyper i föremålet

Griper direkt med
hela munnen

Griper direkt,
hugger föremålet


10.SKOTT

Visar ingen berördhet
Snabb kontroll
och sedan helt oberörd

Kontroller som
försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande
reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår
 till
aktivitet/
passivitet  

Avbryter
aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro
efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår
skott


KONTAKT


LEKLUST

JAKT


AKTIVITET


AVSTÅNDSLEK


ÖVERASKNING


LJUDSKÄNSLIGHET

Tage Spöke
SPÖKEN

 

Tage spöke

SPÖKEN

SPÖKEN

 

Tage skott

SKOTT

SKOTT

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *