MH/BPH testKontakt


Lek 1


Jakt


A
K
T
I
V
I
T
E
T
S
N
I
V
Å


Avstånds lek


Överraskning


Ljud


Spöken
 


Lek 2


S
K
O
T
T

H
ä
l
s
n
i
n
g

 

S
a
m
a
b
e
t
e

 

H
a
n
t
e
r
i
n
g
 

L
e
k
l
u
s
t

G
r
i
p
a
n
d
e

D
r
a
g
k
a
m
p

F
ö
r
f
ö
l
j
a
n
d
e
1

F
ö
r
f
ö
l
j
a
n
d
e
2

G
r
i
p
a
d
e

1

 

G
r
i
p
a
d
e

2
 

I
n
t
r
e
s
s
e

H
o
t
/
a
g
g
r

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t

L
e
k
l
u
s
t

S
a
m
a
r
b
e
t
e

R
ä
d
s
l
a

 

H
o
t
/
a
g
g
r

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t

K
v
a
r
s
t.
R
ä
d
s
l
a

K
v
a
r
s
t.

I
n
t
r

R
ä
d
s
l
a

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t

K
v
a
r
s
t.
R
ä
d
s
l
a

K
v
a
r
s
t.

I
n
t
r

H
o
t
/
a
g
g
r

K
o
n
t
r
o
l
l

R
ä
d
s
l
a

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t

K
o
n
t
a
k
t

L
e
k
l
u
s
t

G
r
i
p
a
n
d
e


1
a


1
b


1
c


2
a


2
b


2
c


3
a


3
b

4


5
a

5
b

5
c

5
d

5
e

6
a

6
b

6
c

6
d

6
e

7
a

7
b

7
c

7
d

8
a

8
b

8
c

8
d

8
e

9
a

9
b

10
 

J kullen
                                                                 
Jätten Goliat 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 4 1 4 3 3 1
Jaffe 4 3 4 3 3 4 3 1 2 1 2 3 1 4 2 4 2 2 5 3 1 5 1 3 1 3 4 4 1 3 3 3 1

I kullen
                                                                 
Indra 4 3 4 4 3 1 3 1 5 1 4 4 1 3 2 4 3 3 3 2 1 1 3 1 1 3 5 4 1 4 1 1 1

H kullen
                                                                 
Hobbe 4 4 2 3 3 1 3 4 2 4 4 2 1 1 1 1 3 2 1 3 2 5 2 3 2 3 5 3 1 2 2 2 2
Hampus 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 2 1 3 1 1 4 1 2 2 1 3 1 1 1 3 5 4 1 3 3 3 5
Helly Hansen 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 3 1 4 1 2 5 1 1 3 4 2 2 2 1 1 1
Hilma 4 4 4 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 4 1 4 1 3 5 4 2 4 1 1 3

G
kullen
                                                                 
Gibson 4 3 4 3 3 5 4 4 3 4 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 4 1 1 2 3 5 1 3 3 3 1
Ginza 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 2 3 3 3 1 1 3 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 4 2

F kullen
                                                                 
Fandango 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 1 3 3 1 2 1 2 3 4 4 2 4 2 1 3
Fran Fine 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 4 4 1 3 2 1 1

E kullen
                                                                 
Emser 4 4 4 3 3 4 1 1 1 1 3 3 1 3 2 2 3 2 1 1 3 2 3 1 1 2 3 3 1 3 3 4 2
Elton Erato 4 3 4 3 3 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 1
Eddie Murphy 4 4 4 3 3 4 1 2 1 1 4 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 3 3 2
Edina Electra 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 5 1 4 1 1 1
Evita Peron 4 3 4 3 3 3 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 5 1 1 2 4 3 1 4 3 3 5

 

 

Beskrivning före 1997


 K
O
N
T
A
K
T

Lek
Jakt A
K
T
I
V
I
T
E
T
S
N
I
V
 
Överraskning
Ljudkänslighet
Överfall Spöken

 

S
K
O
T
T
P
R
O
V

L
e
k
G
r
i
p
a
n
d
e
D
r
a
g
k
a
m
p
F
ö
r
f
ö
l
j
a
n
d
e

G
r
i
p
a
n
d
e

R
ä
d
s
l
a
H
o
t
/
a
g
g
r
N
y
f
i
k
e
n
h
e
t
A
v
r
e
a
k
t
i
o
n

R
ä
d
s
l
a

N
y
f
i
k
e
n
h
e
t
A
v
r
e
a
k
t
i
o
n
F
l
y
k
t
H
o
t
/
a
g
g
r
K
o
n
t
a
k
t
H
o
t
/
a
g
g
r

R
ä
d
s
l
a

A
v
r
e
a
k
t
i
o
n
1 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9

C kullen
                                         
Cherie 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 3 5 1 3 3 4 1 1
Canasta 4 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 5 3 3 1 1